Idir Mhagadh is Dáiríre 18

Download

Is clár 28 nóiméad é seo atá briste suas i chúig mhír, díríonn gach mír isteach ar théama éagsúil. Déanann Johnny Chóil Mhaidhc Ó Coistealbha agus Peadar Ó Cualáin cur síos ar an obair a bhíonn ar siúl ag an ngabha agus an cheird atá ag baint leis. Déanann siad comparáid idir an athrú atá tagtha ar an obair ó thaobh deiseanna atá ar fáil sa lá atá inniu ann agus an t-athrú atá tagtha ar an stíl síos tríd na blianta. Déanann Máire Ní Thuachair cur síos ar scoil traenála atá thuas i mBéal an Mhuirthead, áit a múineann siad an seanstíl agus an stíl nua do ghabha.
Feiceann muid Seán Ó Fearaigh agus Ronald Ó Tuirc sa dara mír agus iad ag labhairt faoi na clocha duirlinge atá thíos ar an trá agus ar an bhfadhb atá acu le daoine á ngoid. Insíonn siad dúinn faoin dochar atá sé seo á dhéanamh don timpeallacht agus ar bhealaí a bhféadfaí feabhas a chur ar an bhfadhb seo.
Déantar cur síos ar thimpistí, seicphointí agus ar luas ar an mbóthar sa tríú mír. Tiomáineann Gearóid Breathnach trucail tharrthála i gceantar Chonamara agus cuireann sé féin agus an Garda C. Ó Conchubhair síos ar an gcontúirt atá ag baint le luas ar na bóithre agus droch aimsir ar na bóithre. Chomh maith leis sin, labhraíonn Pádraic Mac Con Iomaire, fear aosta, ar thimpiste bhóthair a bhí aige féin mar thoradh ar luas, feiceann muid an drochbhail atá ar an gcarr mar gheall ar an timpiste sin.
Labhraíonn an tSiúir Eibhlín Nic Uidhir agus Diarmuid Ó Dálaigh ar an Díseart, institiúid oideachais agus chultúir ceilteach i gCorca Dhuibhne sa cheathrú mír. Déanann siad cur síos ar an aidhm a bhí agus atá ag an Díseart. Chomh maith leis sin cuirtear síos ar na cúrsaí éagsúla atá ar fáil sa Díseart. Feiceann muid an úsáid a bhaineann siad as an teicneolaíocht chun cuid de na cúrsaí a mhúineadh.
Déanann an tOllamh Pádraig Ó Céidigh cur síos ar bhunú an ionaid sliogéisc i Muigh-Inis agus ar an mbealach ina bhfuair siad an t-airgead chun a leithéid d’áit a bhunú. Insíonn sé faoina shaol féin agus an ceangal a bhí aige le Cill Chiaráin, an áit ar casadh a bhean chéile air, Máirín Ní Chonaire.

Clare Ní Shúilleabháin Do Scannáin Dobharchú
Tadhg Ó Coileáin Do Dovinia Teo.
Fearjazz Do An Fhiontarlann Teo.
Bláithín agus Réamonn
Youngseal
Micheal Mháire Ghabha Ó Ceannabháin agus Joe Beag Ó Donnachú ag canadh.
Eoin Coughlin agus Frank Torpey ag ceol.
Rónán Ó Dubhthaigh an Léiritheoir Feidhmeannach do An Fhiontarlann Teo.


Information

 • Country: Ireland
 • Type: video
 • Format: video/mpeg
 • Language: gle
 • DataProvider: Ard-Media
 • Subject: Triúr Gaibhne Ag Déanamh Cruife!; Saol an gabha; Clocha Duirlinge á ngoid Cois Fharraige; Bóthar na Contúirte, Contúirt ar na bóithre An Díseart agus a Leas, An Díseart i gCorca Dhuibhne; An tOllamh as Cill Chiaráin, Ionad Sliogéisc i Muighinis
 • Coverage: Díseart, Béal an Mhuirthead, Cois Fharraige, Muigh-Inis, Corca Dhuibhne, Galway, Ireland, Conamara, Connemara, Gaillimh, Gaillimhe
 • Spatial: Galway, Ireland, Conamara, Connemara, Gaillimh, Gaillimhe
 • Creator: TG4, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • Date: 2010
 • Publisher: TG4
 • Year :2010

Browse further!

Fód Móna agus Stumpa Beag Pheann Luaidhe
Clár faisnéise leathuaire faoin tseanscoil áitiúl ar an gCno
Idir Mhagadh is Dáiríre 22
Tá an clár seo 14 nóiméad ar fhad agus díríonn sé ar Naomh P