Stór Digiteach Lárnach agus Comhtheagmhálach de Mheáin Ghaeilge a Chruthú laistigh de Chaighdeáin Library of Congress

Download

Faoi láthair, níl aon stór lárnach—fisiciúil, digiteach ná eile—de mheáin Ghaeilge (lena n-áirítear leabhair) i gcló. Mar easnamh bunúsach infreastruchtúir, cruthaíonn sé sin mórchonstaic maidir le teacht ar an nGaeilge agus cumarsáid a dhéanamh inti. Is infreastruchtúr bunúsach é leabharlann thrédhearcach (atá ar oscailt do gach duine gan dabht), ar féidir crostagairt a dhéanamh uirthi in aghaidh iliomad critéar, do theanga atá ag iarraidh deireadh a chur leis an stádas “íseal” a mheastar a bheith aici, bíodh sin fíor nó ná bíodh.

Ón am a scríobhadh an cháipéis seo, tá go leor dul chun cinn déanta go domhanda i réimse cartlainne agus inrochtaineacht meán/sonraíocht. Gan aon áibhéil, tá borradh faoi réabhlóid domhanda digiteach, go deimhin tá sonraí nasctha saor-rochtana sa bhfoclóir i 2013 mar go bhfuil réabhlóid domhanda, web of data.

Mar sin féin, tá an t-eolas a cuireadh ar fáil anseo i 2007 chomh cruinn céanna i 2013 is a bhí i 2007

Information

 • Country: Ireland
 • Type: text
 • Format: text/plain - charset=us-ascii
 • Language: gle
 • DataProvider: Ard-Media
 • Subject: Gaeilge, Linked Data, Archiving
 • Coverage: Galway, Ireland, Library of Congress, Washington D.C.
 • Creator: Ard-Media
 • Date: 17/11/2007
 • Publisher: Ard-Media
 • Year :2007

Browse further!

Tuairisc Chinn Bhliana ar iTunes U-COGG
Tuairisc ar an gcainéal buacach iTunes U-COGG. Déantar cur s
Comhtheagmháil Aircíve Gàidhlig agus Gaeilge
Go hachomair, scríobhadh agus cuireadh i bhfeidhm go réalaío