Tuairisc Chinn Bhliana ar iTunes U-COGG

Download

Tuairisc ar an gcainéal buacach iTunes U-COGG. Déantar cur síos ar an obair a déanadh ar an gcainéal i 2012. Tógadh an cainéal i 2011, bunaithe ar réamhobair a déanadh roimhe sin arís i 2009. Pléitear na téamaí staitisticí úsáide, todhchaí an oideachais le gléasraí móibíleacha, plean don chainéal ag breathnú chun tosaigh agus ar deireadh, seasamh an togra seo i dtimpeallacht an togra cartlainne sonraí nasctha saor-rochtana, Ard-Media. Dá réir, tá eolas sa gcáipéis seo atá ar fáil freisin sa tuairisc, X-Bealach agus sa tuairisc CAGG 2010.

Information

  • Country: Ireland
  • Type: text
  • Format: text/plain - charset=us-ascii
  • Language: gle
  • DataProvider: Ard-Media
  • Subject: iTunes U, data, sonraí nasctha saor-rochtana, linked data, Gaeilge, Gàidhlig, COGG, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscloaíochta
  • Spatial: Dublin, Baile Átha Cliath, Carna, Gaillimh, Galway
  • Date: 31/12/2012
  • Publisher: Ard-Media
  • Year :2012

Browse further!

Iniúchadh ar Fhéidearthachtaí agus Cur Chuige Bunaithe iTunes U (iTunes University)
Staidéar féideartha agus feidhme a ba chúis le bunadh an cai
Comhtheagmháil Aircíve Gàidhlig agus Gaeilge
Go hachomair, scríobhadh agus cuireadh i bhfeidhm go réalaío